Betingelser for kontaktformularen ”skift nemt til os”

Version 1.
Dato: Februar 2021

Vi er glade for, at du ønsker at modtage et uforpligtende tilbud på en leasingkontrakt. Inden du trykker på knappen og sender din forespørgsel, skal vi for god ordens skyld oplyse dig om betingelserne for vores kontaktformular.

Du indgår aftalen med SCG Group, Stengårdsvej 17, 5500 Middelfart. SCG Group består af Selected Car Leasing A/S, Selected Car Investment og Selected Car Collection.

Vi skal bruge dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, nummerplade, kilometerstand og om bilen er plus moms for at registrere din forespørgsel. Vi registrerer hermed ikke andre oplysninger i forbindelse med tilmeldingen.

Efter fremsendelsen af din forespørgsel, anvender vi din e-mailadresse eller telefonnummer til at kontakte dig i forbindelse med fremsendelse af et konkret tilbud.

Opbevaring af dine oplysninger:

Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vores underleverandører og os selv, har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi registrerer dine oplysninger i forbindelse med din forespørgsel, hvor du ønsker et uforpligtende tilbud på en leasingaftale. Disse oplysninger opsamles og bruges til at forbedre vores service med henblik på at tilpasse vores kundeservice til modtagerens interesser. Når oplysningerne om din forespørgsel vedrørende leasingtilbud bruges til statistiske formål, bliver de i den forbindelse anonymiseret.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine data.

Dine oplysninger overføres ikke til lande uden for EU og EØS.

Behandlingsgrundlag:

Retsgrundlaget for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til ikke at blive genstand for automatiserede afgørelser. Selected Car Group anvender automatiske afgørelser i kreditvurderingen.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål, kan du kontakte os via databeskyttelse@scleasing.dk, info@scleasing.dk, info@scgroup.dk, telefon +45 88 91 50 30 eller personligt fremmøde.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder oplysninger om klageadgang på www.datatilsynet.dk. Du kan også kontakte dem pr. brev eller mail. Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Carl Jakobsensvej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk