Tilmeld Nyhedsbrev

Vi er glade for at du interesserer dig for Selected Car Group og at du vil modtage nyhedsmails fra os. Inden du trykker på knappen, skal vi for god ordens skyld oplyse dig om betingelserne for vores nyhedsmail.

Du indgår aftalen med SCG Group, Stengårdvej 17, 55 Middelfart. SCG Group består af Selected Car Leasing A/S, Selected Car Investment og Selected Car Collection. Vi skal bruge dit navn og din e-mail adresse for at registrere dig som modtager af vores nyhedsbrev. Vi registrer hermed ikke andre oplysninger i forbindelse med tilmeldingen. Efter din tilmelding, anvender vi din e-mail adresse til udsendelse af nyhedsbreve, events, relevante tilbud, konkurrencer osv. Nyhedsbrevet sendes ca. en gang om måneden. Din e-mail vil blive videregivet til vores leverandører til udsendelse af nyhedsbreve. Vi anvender i øjeblikket MailChimp.com.

Opbevaring af dine oplysninger;

Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vores underleverandører MailChimp og os selv, har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi registrerer din aktivitet i forbindelse med nyhedsbrevene, herunder om du åbner dem, hvor lang tid de er åbne, hvornår nyhedsbrevet slettes og om du klikker på nogle links. Disse oplysninger opsamles og bruges, til at forbedre vores service med henblik på at tilpasse indholdet til modtagerens interesser. Det betyder, at du modtager målrettet markedsføring, der er tilpasset den måde du agerer på, når du åbner indholdet i vores nyhedsbreve. Når oplysningerne om din brug af nyhedsbrevet bruges til statistiske formål, bliver de i den forbindelse anonymiseret.

Dit navn og din e-mail opbevares indtil du ikke længere er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Dine oplysninger overføres ikke til lande uden for EU og EØS.

Behandlingsgrundlag:

Retsgrundlaget for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Afmelding af nyhedsbrev:

Hvis du afmelder dig fra vores nyhedsbrev, sletter vi dit navn og din e-mail. Du kan altid afmelde nyhedsbrevet ved at klikke ”afmeld nyhedsbrev” nederst i hvert nyhedsbrev. I forbindelse med afmeldelsen slettes alle dine oplysninger. Anonymiserede data til statistiske formål vil dog ikke blive slettet, da de er anonymiserede på en måde, hvor det ikke er muligt at genskabe tilknytningen til personoplysninger igen. Hvis vi har dine oplysninger fra andre sammenhænge, påvirkes disse ikke af, at du afmelder dig fra nyhedsbrevet. Vi kan derfor fortsat behandle dine oplysninger og kontakte dig, såfremt vi gennem andre aftaler har dit samtykke eller en anden behandlingshjemmel til det.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til ikke at blive genstand for automatiserede afgørelser. Selected Car Group anvender ikke automatiske afgørelser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål kan du kontakte os via databeskyttelse@scleasing.dk, info@scleasing.dk, info@scgroup.dk, telefon 88915030 eller personligt fremmøde.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder oplysninger om klageadgang på www.datatilsynet.dk. Du kan også kontakte dem pr. brev eller mail. Datatilsynets kontaktoplysninger er: Datatilsynet Carl Jakobsensvej 35 2500 Valby e-mail : dt@datatilsynet.dk

Læs mere om vores databeskyttelsespolitik her

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.