Samfundsansvar i relation til bekæmpelse af kriminalitet

Version 1.0
Dato: oktober 2020

At drive leasingvirksomhed handler om så meget andet end at vurdere biler og sørge for at vores kunder får en så fordelagtig leasingydelse som muligt.

For Selected Car Leasing A/S handler det grundlæggende om at få gode, varige kunderelationer og et godt forhold til vores dygtige samarbejdspartnere, herunder myndighederne. Udover at tilse at vores vurderinger er korrekte overfor Motorstyrelsen, er en af de andre meget vigtige opgaver, at hjælpe myndighederne med at forebygge og forhindre hvidvask af penge, skatteunddragelse, socialt bedrageri og terrorfinansiering. Det er opgaver, vi tager meget alvorligt.

 

 

“Selected Car Leasing A/S anser det for overordentligt vigtigt at bidrage til og anerkende det samfundsansvar, det er at bekæmpe terrorfinansiering og hvidvask. Vi vægter etik og renomé højere end indtjening, og sikrer at hver enkelt medarbejder lever op til vores fælles ansvar, om at forebygge hvidvask og terrorfinansiering.”

Ulrik Larsen, CEO

Du er ikke under mistanke

I relation til at forebygge hvidvask og terrorfinansiering, kan du opleve, at vi kan finde på at stille dig nogle spørgsmål. Vi beder om at få en kopi af dit sundhedskort og dit kørekort. Det er ikke kun dig, der bliver spurgt – Det gælder alle vores kunder. Og selv om du har været kunde hos os i flere år, kan du også opleve at blive spurgt. Vi skal nemlig sikre os, at de oplysninger, vi allerede har, er tidssvarende. Det står i loven, som du kan tilgå via nedenstående knap.

Det gør vi ikke for at mistænkeliggøre dig. Vi ser det som en service, hvor du kan være tryg ved at din identitet ikke bliver misbrugt, og at du kan være tryg ved at være kunde i en ansvarlig virksomhed.

Selected Car Leasing A/S er et finansielt leasingselskab og er derfor omfattet af Hvidvaskloven (Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.  Lov nr. 651 af 08/06/2017). Dette indebærer bl.a. at virksomheden Selected Car Leasing A/S skal gennemføre kundekendskabsprocedurer i henhold til Hvidvaskloven §§ 11-21.

Bestemmelserne indeholder bl.a. krav om, at virksomheden skal identificere og kontrollere kundens reelle ejere. Virksomheden skal indhente identitetsoplysninger om den eller de reelle ejere, gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, og hvis kunden er en juridisk person, skal virksomheden klarlægge den juridiske persons ejer- og kontrolstruktur. Reelle ejere kan kun være fysiske personer (med navn og cpr-nummer), og virksomheden skal klarlægge hele kundens ejer og strukturkæde og finde frem til, hvem der i sidste ende ejer og kontrollerer kunden.

Hvidvaskloven

Få et uforpligtende tilbud på din drømmebil

Selected Car Leasing råder over et team af leasingrådgivere med et stort internationalt sourcingnetværk, der gør at vi har de rette kompetencer til at hjælpe dig med at finde din drømmebil.